• De deelnemers dienen bij de start van de competitie lid te zijn van Tennis Vlaanderen.
 • De deelnemers EN eventuele vervangers moeten bij het spelen van een match steeds lid zijn van Tennis Vlaanderen.
 • De dubbelwaarde bij de start van de competitie is van toepassing.
 • De wedstrijden worden gespeeld met doorlopende telling der punten gedurende 1 uur.
 • Het signaal geeft het einde van de wedstrijd aan, dus onmiddellijk stoppen met spelen.
 • Het game dat niet kan afgemaakt worden voor het signaal, telt niet mee.
 • De winnende ploeg krijgt 2 punten. Bij gelijke stand krijgt elke ploeg 1 punt. Bij verlies krijgt men geen punten.
 • De zaterdagwedstrijden worden gespeeld om 18.30u, 19.30u, 20.30u en 21.30u.
 • De zondagwedstrijden worden gespeeld om 13.30u, 14.30u, 15.30u en 16.30u.
 • De winterpoule begint begin oktober.
 • De finales worden gespeeld in het laatste weekend van maart. Als er omwille van het groot aantal deelnemers een reeks wordt opgesplitst, is er slechts één finale. De winnaars uit de beide reeksen spelen de finale tegen elkaar.
 • De wedstrijden dienen gespeeld te worden volgens het schema dat kan bekeken worden via de website vanaf eind september 2019. Zoniet wordt er een forfait toegekend.
 • Wedstrijden worden niet verplaatst!
 • Een vervanger (binnen dezelfde puntenreeks) dient verplicht opgesteld te worden indien men belet is.
 • Er worden geen vervanguren voorzien.
 • Indien er niet kan gespeeld worden is men verplicht tijdig de winterpoule-leiding (winterpoule@gmail.com) te verwittigen.
 • Teams kunnen vooraf maximaal 3 data doorgeven wanneer men niet kan aantreden.
 • De planning wordt niet in eigen handen genomen. Een wedstrijd die uit eigen initiatief verplaatst wordt, krijgt een forfait van de wedstrijdleiding toegekend.
 • De prijzen worden uitgereikt op een prijsuitreiking, welke de competitie afsluit.
 • De prijzen die niet afgehaald worden op de prijsuitreiking vervallen.
 • Bij betwisting beslist enkel en alleen de wedstrijdleiding.
 • De afrekening gebeurt uiterlijk voor aanvang van de winterpoule a rato van € 3.50 per speler en per wedstrijd, exclusief de administratiekosten van € 0.50. Na het sluiten van de inschrijvingen wordt er een mail rondgestuurd met meer informatie betreft de betalingsmethode.
 • Er mag in maximum 3 reeksen per dag ingeschreven worden.
 • Bij inschrijving in meerdere reeksen is het mogelijk dat er 2 x op dezelfde datum moet gespeeld worden.
 • Uw inschrijving kan geweigerd worden indien de reeks volzet is. Eerst is eerst.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan een reeks geannuleerd worden.
 • Bij een gelijke stand in het eindklassement, telt eerst de uitslag van de onderlinge ontmoeting. Indien deze ook eindigde op een gelijkspel telt het saldo van de spelletjes.
 • Na het sluiten van de inschrijvingen, is het niet meer mogelijk om nog dagen door te geven wanneer je belet bent.