Winterpoule

Winterpoule 2018-2019

Ook tijdens het komende winterseizoen organiseert tennisclub “De Bempdekens” een dubbel winterpoule toernooi. De winterpoule is een ideale kans om uw competitieritme tijdens de wintermaanden op peil te houden.

BEKIJK DE PLANNING

Wat houdt de winterpoule in?

Winterpoule is een dubbeltornooi. De som van de dubbelpunten van de beide spelers is de minimale puntenreeks waaraan je kan deelnemen. Alle ingeschreven ploegen per reeks worden ingedeeld in 1 of meerdere poules. Per poule spelen alle ploegen 1 of bij kleine poules 2 keer tegen elkaar, dit betekent ongevaar een 8 à 10 wedstrijden per poule. Op het einde van de poule spelen de eerste twee ploegen een finale. De winterpoule start begin oktober en stopt eind maart of begin april. Inschrijvingsgeld bedraagt €3,50/pp per match.

Voor meer info kan je terecht bij de winterpouleleiding (Els Wens). Of vind je geen gepaste reeks? Stuur dan een mail, zodat we het in beraad kunnen houden voor de volgende editie.

 • De deelnemers dienen in 2018 lid te zijn van Tennis Vlaanderen.
 • De dubbelwaarde 2018 is van toepassing.
 • De wedstrijden worden gespeeld met doorlopende telling der punten gedurende 1 uur.
 • Het signaal geeft het einde van de wedstrijd aan, dus onmiddellijk stoppen met spelen.
  Het game dat niet kan afgemaakt worden voor het signaal, telt niet mee.
 • De rangschikking wordt als volgt opgemaakt :
  - De winnende ploeg krijgt 2 punten
  - Bij gelijke stand wordt aan elke ploeg 1 punt toegekend
  - Bij verlies bekomt men geen punten
 • De zaterdagwedstrijden worden gespeeld om 19.00u, 20.00u, 21.00u en 22.00u.
 • De zondagwedstrijden worden gespeeld om 13.30u, 14.30u, 15.30u en 16.30u.
 • De winterpoule begint begin oktober ifv het totaal aantal wedstrijden.
 • De finales worden gespeeld op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart 2019. Als er omwille van het groot aantal deelnemers een reeks wordt opgesplitst, is er slechts één finale. De winnaars uit de beide reeksen spelen de finale tegen elkaar.
 • De wedstrijden dienen gespeeld te worden volgens het schema dat kan bekeken worden via de website vanaf eind september 2018. Zoniet wordt er een forfait toegekend.
 • Indien u niet over internet beschikt, kan het schema steeds bevraagd worden bij de club.
 • Wedstrijden worden niet verplaatst !
 • Een vervanger (binnen dezelfde puntenreeks) dient verplicht opgesteld te worden indien men belet is.
  Er worden geen vervanguren voorzien.
  Indien er niet kan gespeeld worden is men verplicht tijdig de winterpoule-leiding (winterpoule@gmail.com) te verwittigen.
 • Teams kunnen vooraf maximaal 3 data doorgeven wanneer men niet kan aantreden.
 • De planning wordt niet in eigen handen genomen. Een wedstrijd die uit eigen initiatief verplaatst wordt, krijgt een forfait van de wedstrijdleiding toegekend.
 • De prijzen worden uitgereikt op een prijsuitreiking, welke de competitie afsluit.
 • De prijzen die niet afgehaald worden op de prijsuitreiking vervallen.
 • Bij betwisting beslist enkel en alleen de wedstrijdleiding.
 • De afrekening gebeurt vooraf door overschrijving op rek. nr. BE31 6464 6703 0055 met vermelding van je naam en Winterpoule 2018-2019 OF uiterlijk voor aanvang van de 1ste wedstrijd a rato van € 3.50 per speler en per wedstrijd.
 • Sluiting der inschrijving is gepland op 11 september 2018.
 • Er mag in maximum 3 reeksen per dag ingeschreven worden.
 • Bij inschrijving in meerdere reeksen is het mogelijk dat er 2 x op dezelfde datum moet gespeeld worden.
 • Uw inschrijving kan geweigerd worden indien de reeks volzet is. Eerst is eerst.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen kan een reeks geannuleerd worden.
  Bij een gelijke stand in het eindklassement, telt eerst de uitslag van de onderlinge ontmoeting. Indien deze ook eindigde op een gelijkspel telt het saldo van de spelletjes.
 • Als de planning opgemaakt is, is het niet meer mogelijk om nog dagen door te geven wanneer je belet bent.